Sống trong một thành phố hiện đại vô cảm, có bầu trời đầy khói và sương mù vàng, Prufrock đã không hài lòng với cuộc sống của mình,  luôn luôn có tâm trạng mâu thuẫn với thực tại. Ông cảm thấy cuộc sống của mìn bị soi mói, trống rỗng , vô vị và … Read More